0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8

Nhan vien Thien Phat dang thi cong san pham 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên Thiên Phát đang thi công sản phẩm
Nhan vien lap dat duong ong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên lắp đặt đường ống
Nhan vien dang co dinh duong ong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên đang cố định đường ống
Vi tri duong ong tham my 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Ví trí đường ống lắp đặt thẩm mỹ
Duong ong duoc thiet ke gon gang 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Đường ống thiết kế gọn gàng
Duong ong duoc co dinh chac chan 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Đường ống được cố định chắc chắn
Duong ong hoan thien 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Đường ống hoàn thiện
Nhan vien dang hoan thien duong ong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Nhân viên đang sửa chữa công trình thi công
May lanh duoc lap dat hoan tat 800x800 - Lắp đặt máy lạnh VRV giấu trần nối ống gió tại biệt thự Quận 8
Máy lạnh được lắp đặt hoàn tất