0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương

Thi cong may lanh am tran tai Binh Duong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Thi công máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Tap ket san pham truoc khi thi cong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Tập kết sản phẩm trước khi thi công
San pham daikin duoc dua den tap ket 800x800 - Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Sản phẩm Daikin được đưa đến tập kết
Nhan vien kiem tra san pham 800x800 - Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Nhân viên kiểm tra sản phẩm
Tan Uyen Thi cong may lanh am tran 5 800x800 - Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Nhân viên đang lắp ráp sản phẩm
Nhan vien kiem tra may lanh am tran 800x800 - Lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương
Nhân viên kiểm tra máy lạnh âm trần
  • Video lắp đặt máy lạnh âm trần tại Bình Dương