0902 919 466

Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna

San pham dong goi chac chan 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm được đóng gói chắn chắn
San pham daikin duoc tap ket den dia diem 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm Daikin được tập kết đến địa điểm
San pham daikin chat luong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm Daikin chất lượng
San pham an toan tiet kiem 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Sản phẩm an toàn, tiết kiệm
Ong dan noi ong gio dep 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Ống dẫn nối ống gió đẹp
Nhan vien thien phat lap dat dan nong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng
Nhan vien lap dat dan nong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt dàn nóng máy lạnh
Nhan vien kiem tra trong qua trinh thi cong 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên kiểm tra trong quá trình thi công
Lap dat may lanh giau tran cua Thien Phat 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Nhân viên Thiên Phát lắp đặt máy lạnh giấu trần
Duong ong duoc lap dat can than 800x800 - Lắp đặt máy lạnh giấu trần nối ống gió tại thẩm mỹ viện Moderna
Đường ống được lắp đặt cẩn thận